eng


Права жена на Исланду

Наслов: О развоју феминизма
Новине: Женски покрет, 1. 5. 1924., страна 48
Опис: Исланд има жену сенатора
URL:http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Наслов: Националност удате жене
Новине:Женски покрет, 15. 9. 1927., страна 3
Опис: На Исланду од 1926. године жене имају право да и после удаје за странца остану поданице Исланда
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Наслов: Тражимо право гласа зато што...
Новине:Женски покрет, 1. 9. 1935., страна 10
Опис: На Исланду су жене добиле право гласа 1913. године
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view

Наслов: Тражимо право гласа зато што...
Новине:Женски покрет, 1. 9. 1935., страна 28
Опис: На Исланду су жене добиле право гласа 1913. године
URL: http://istorijskenovine.unilib.rs/view